nl2

Az oktatók kutatási területei

 
Oktatók
 
 
Dr. habil. Kókai Sándor
főiskolai tanár
-     Népesség- és településföldrajz
-     Szociálgeográfia
-     Térszerkezeti vizsgálatok
-     Történeti földrajz
 
Bácskainé Dr. Pristyák Erika
főiskolai docens
-     Szatmár-Bereg turizmusa
-     Bokortanyák
 
Dr. Tömöri Mihály
főiskolai docens
-     Kereskedelem-földrajz
-     Bevásárlóközpontok földrajza
-     Bevásárlóturizmus
-     Határ menti kiskereskedelem
 
Dr. Lenkey Gábor
adjunktus
-     Vidékfejlesztés, területfejlesztés
-     Társadalomföldrajz
-     Turizmus
 
Bányászné Dr. Kristóf Andrea
adjunktus
-     A szuburbanizáció társadalmi-gazdasági hatásai és következményei a miskolci agglomerációban
 
 
 
Professzorok
 
 
Prof. Dr. Frisnyák Sándor
-     Történeti földrajz
 
 
Prof. Dr. Hanusz Árpád
Turizmus terület:
-     Hazánk turizmusának fejlesztési lehetőségei.
-     Egy-egy kistérség, megye vagy régió turizmusfejlesztési lehetőségei
-     Turisztikai Desztinációk komplex vizsgálata
-     TDM szervezetek működési tapasztalatai.
Társadalomföldrajzi terület:
-     Hátrányos gazdasági területek felzárkózási lehetőségei.
-     Turizmus és gazdaság kapcsolata
-     Magyarország iparszerkezeti átalakulása
-     A magyar agrárium erőforrásai
-     Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok
 
 
Dr. Habil. Göőz Lajos (Bővebben)
-     Kistérségek energiaellátásának lehetőségvizsgálata megújuló energiákkal
-     Termálkutak létesítésének, fúrópont kitűzésének geológiai és hidrológiai előkészítése
 
 
Dr. Habil. Kormány Gyula
-     A Felső-Tisza-vidék kistájainak társadalmi- gazdaságföldrajzi adottságai, fejlesztési lehetőségei az ezredforduló utáni években
-     Ibrány-Nagyhalászi Kistérség demográfiai viszonyai a rendszerváltástól napjainkig