nl2

Dr. Kormány Gyula professor emeritus köszöntése

A Turizmus és Földrajztudományi Intézet ünnepélyes módszertani konferenciát rendezett 2022. május 12-én Dr. Kormány Gyula professor emeritus 90. születésnapja tiszteletére.

Dr. János István általános rektorhelyettes megnyitója és köszöntő gondolatai után Dr. Tömöri Mihály olvasta fel Dr. Vass Róbert intézetigazgató úr méltató szavait. Ezt követően Dr. Frisnyák Sándor professor emeritus ismertette az ünnepelt gazdag, szakmai szempontból is tartalmas életútját. Trencsényi Imre, Ibrány polgármestere professzor úr Rétközben végzett kutatómunkáját méltatta, az egykori tanítványok nevében pedig B. Dr. Pristyák Erika emlékezett vissza az ünnepelt előremutató módszertani oktatómunkájára.

Ezt követően szakmai előadások következtek: Dr. Teperics Károly (DE, MTA X. Földrajz Oktatási Albizottság): Taneszközfejlesztéssel a földrajztanítás szemléletének változtatásáért címmel mutatta be a földrajztanítás helyzetét és egy innovatív taneszközt. Dr. Sütő László – Dr. Homoki Erika (EKKE, MTA X. Földrajz Oktatási Albizottság): FiFöMa OTDK témavezetők véleménye a tehetséggondozásról témában több évre visszamenőleg hasonlította össze az ország egyetemeinek az OTDK helyezetteket majd egyetemünk oktatói is tartottak gondolatébresztő előadásokat: Dr. Márton Sára (Bessenyei György Pedagógusképző Központ): A megújuló tanárképzés – Hogyan tovább Nyíregyházán? címmel ismertette a megújuló tanárképzés helyzetét, Dr. Komáromi István (Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium): Modern iskola, reformpedagógia és korszerű szemlélet napjaink oktatásában képes előadásában ismertette széles körű, tanulmányi utakat tartalmazó tevékenységüket, végül Dr. Hanusz Árpád professor emeritus (Turizmus és Földrajztudományi Intézet) A Felső-Tisza vidéki víziturizmus helyzetével kapcsolatosan fejtette ki gondolatait. A konferencia végén Kormány Professzor Úr meghatódottan köszönte meg a kedves szavakat, valamint a szakmai munkát és kívánt mindannyiunknak jó egészséget, boldogságot a további munkához. A konferenciára eljöttek egykori kollégák, hallgatók, tanítványok, barátok, ismerősök és most tanuló hallgatók. Az intézetben kötetlen beszélgetéssel zárult az ünnepi együttlét.

Őszintén reméljük, hogy mindnyájan maradandó emlékekkel és értékes gondolatokkal gazdagodtak!

Szeretettel várjuk Önöket jövőbeli rendezvényeinkre is!

B. Pristyák Erika, Tömöri Mihály szervezők